top of page

AVÍS LEGAL

Empremta. En algunes regions s'exigeix legalment un impressum. Aquesta plantilla només conté informació general i textos d'exemple i no està preparada per a la seva publicació. La informació continguda a l'imprès varia segons la vostra empresa o el vostre tipus de lloc web. Us recomanem que busqueu assessorament legal per ajudar-vos a entendre i crear el vostre impressum.

[Nom de la companyia]
 

 • Nom de l'empresa o raó social.

 • Adreça del domicili social de l'empresa.

 • Noms dels responsables de l'empresa.

 • Telèfon de l'empresa, número de fax i adreça de correu electrònic.

 • Número d'inscripció al Registre Mercantil i Mercantil  o una altra autoritat aplicable a l'activitat.  

 • Número d'identificació fiscal.  

 • Forma jurídica de l'empresa.

 • Import del capital social.

 • Si el vostre lloc web ofereix serveis en el context d'una activitat que requereix l'aprovació d'una autoritat pública, s'han de facilitar les dades de contacte de l'autoritat de control. ​​​

 • Nom, denominació o raó social i adreça i número de telèfon de l'amfitrió del seu lloc.

 • Avisos relatius a l'ús de dades personals.

 • Avisos relatius a l'ús de cookies.

bottom of page